Macedonian Albanian English German Italian

   Home

Делегирање 3. МФЛ - Југ, 5. коло

Петок, 21 Септември 2012 17:51
Печати PDF

Делегирани судиите за 5. коло на 3. МФЛ - Југ.

НАТПРЕВАР 1

ПРЕЗИМЕ, ИМЕ И МЕСТО НА СУДИИ

ГОЛЕМО КОЊАРИ - БАБУНА

Главен судија

Данаилов Марјан – Неготино

Недела 23.09.2012 во 15.30 час Г.Коњари

1 асистент

Мишески Иле – Прилеп

КОНТРОЛОР

2 асистент

Велевачкоска Ирена – Прилеп

 

Делегат

Давчев Никола – Неготино

НАТПРЕВАР 2

ПРЕЗИМЕ, ИМЕ И МЕСТО НА СУДИИ

КОЖУВ ПАРТИЗАН

Главен судија

Тодороски Методија – Кавадарци

Недела 23.09.2012 во 15.30 час Гевгелија

1 асистент

Трпчевски Димитар – Кавадарци

КОНТРОЛОР

2 асистент

Гурев Тони – Кавадарци

 

Делегат

Андреев Томе – Гевгелија

НАТПРЕВАР 3

ПРЕЗИМЕ, ИМЕ И МЕСТО НА СУДИИ

МЛАДОСТ СИРКОВО

Главен судија

Најдов Мирко – Велес

Недела 23.09.2012 во 15.30 час Кривогаш.

1 асистент

Величков Боби – Велес

КОНТРОЛОР

2 асистент

Секулоски Александар – Велес

 

Делегат

Гелески Кире – Прилеп

НАТПРЕВАР 4

ПРЕЗИМЕ, ИМЕ И МЕСТО НА СУДИИ

ПРЕВАЛЕЦ МЛЕКАР

Главен судија

Панов Душко – Кавадарци  

Недела 23.09.2012 во 15.30 час Превалец

1 асистент

Атанасоска Цветанка – Кавадарци

КОНТРОЛОР

2 асистент

Димова Андријана – Кавадарци

 

Делегат

Коџобанов Ристо – Велес

НАТПРЕВАР 5

ПРЕЗИМЕ, ИМЕ И МЕСТО НА СУДИИ

ВАРДАРСКИ БРАТСТВО 07

Главен судија

Ицев Тоше – Кавадарци

Недела 23.09.2012 во 15.30 час Богданци

1 асистент

Карајанов Ѓорѓи – Гевгелија

КОНТРОЛОР

2 асистент

Гинев Методија – Гевгелија

 

Делегат

Наумов Зоран – Кавадарци

НАТПРЕВАР 6

ПРЕЗИМЕ, ИМЕ И МЕСТО НА СУДИИ

БОРЕЦ 2009 РОСОМАН 83

Главен судија

Макалоски Дарко – Прилеп

Недела 23.09.2012 во 15.30 час Велес

1 асистент

Јанческа Ленче – Прилеп

КОНТРОЛОР

2 асистент

Илиоски Влатко – Прилеп

 

Делегат

Петкоски Зоран – Велес

НАТПРЕВАР 7

ПРЕЗИМЕ, ИМЕ И МЕСТО НА СУДИИ

ТОПОЛЧАНИ – ВАРДАР

Главен судија

Иванов Никола – Велес

Недела 23.09.2012 во 15.30 час Тополчани

1 асистент

Иванов Игор – Велес

КОНТРОЛОР

2 асистент

Бојаџиев Роберт – Велес

 

Делегат

Конески Слободан – Прилеп

НАТПРЕВАР 8

ПРЕЗИМЕ, ИМЕ И МЕСТО НА СУДИИ

КАДИНО – ИЛИНДЕН

Главен судија

Трпчески Стојанче – Кавадарци

Сабота 22.09.2012 во 15.30 час Кадино с.

1 асистент

Недев Гоце – Кавадарци

КОНТРОЛОР

2 асистент

Димитров Горан – Кавадарци

 

Делегат

Макалоски Горан – Прилеп

Банер
Банер